Members

Untitled

Faculty

Kazunori Takashio

Jin Nakazawa

Takuro Yonezawa

Tomotaka Ito

Yin Chen

 


Doctor

Makoto Kawano

 


Master


Bachelor

・B4

Yuki Noguchi

・B3

Kazuhiro Mikami

Hirono Kawashima

Satoshi Yokoyama

Tomoki Tanimura

Yusuke Yamada

Natsuki Hanzawa

Takeru Asanoi

・B2

Takuto Yoshikai

Mioto Takahashi

Nogami Syonosuke